Rozmiar: 15909 bajtów

- 0325 -

1350, 21 VII, Jawor (Jawr)

an s. Marie Magdalenum Abend

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolcke Hertzog zu Slezien, Herr von Fuerstenberg und zu der Sweidnitz), stwierdza, że dał łaziebnikowi Mikołajowi z Jawora (Nicol Baader zum Juwr) łaźnię w Jaworze (Jawr) oraz monopol rozwożenia napojów, piwa i wina z takimi uprawnieniami i przywilejami, jakie otrzymali jego rodzice od poprzedników wystawcy. Nadanie to ma służyć jemu oraz jego spadkobiercom, bez żadnych przeszkód i na zawsze.

Świadkowie : dworzanin książęcy Petske von Uchteritz, Hanus von Czegenberg, Jane Soyn, Rudger von Wildberg, Jochim Schaff i Cuneman von Sydelitz oraz Piotr von Czedlitz (Peter), pisarz krajowy, który sporządził ten dokument.


Druk: Siles. rer. script., III, s. 97, nr XCII.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów