Rozmiar: 15909 bajtów

- 0327 -

1350, 24 VII, Jawor (Jawor)

an sente Jacobs abend des czwelfbotin

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko Herczoge von Slezien Herre von Furstinberg und czur Sweydnicz), stwierdza, że na prośbę rady miasta Świdnicy (Swydnicz) uwolnił od czynszów książęcych kramy znajdujące się koło nowego ratusza.

Świadkowie: Petsche von Uchtericz, Mikołaj (Nickil) von Syfridow, Rudger von Wiltbergk, marszałek książęcy, Petsche z Borowa (Borow), Cuneman von Sydlicz, Gunther von Ronow, Cunczelinus, pisarz księstwa świdnickiego, oraz Piotr von Czedlicz, który sporządził niniejszy dokument.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy, 1350, 25 VII, Jawor.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów