Rozmiar: 15909 bajtów

- 0331 -

1350, 26 VII

in crastino b. Jacobi Apostoli

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavia) sprzedali Piotrowi Hellinboldi (Petrus), prezbiterowi, 10 grzywien rocznego czynszu za 60 grzywien. Po śmierci Piotra ów czynsz ma wrócić na własność miasta.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 16.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów