Rozmiar: 15909 bajtów

- 0337 -

1350, 16 VIII, Świdnica (Swidnicz)

an dem nehesten tage noch unser Vrowen tak, alz si czu himmel fuer

Bolko, książę Śląska pan Książa i Świdnicy (Bolke Herczoge von Slezien Herre von Furstinberg unde czu der Swidnicz), obiecuje Karolowi, królowi rzymskiemu i czeskiemu (Karl Romische Kunge unde Kunge czu Behem), oraz Przecławowi, biskupowi wrocławskiemu (Priczlaus, Bischof czu Breczlaw), utrzymać z nimi pokojowe stosunki przez okres jednego roku.

Druk: ACRB, II, s. 216-217, nr 166.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów