Rozmiar: 15909 bajtów

- 0338 -

1350, 16 VIII*

Burmistrzowie rady i mieszczanie miast: Świdnicy (Swidnicz), Strzegomia (Stregon), Jawora (Javer), Lwówka (Lebenberg), Bolesławca (Bunczlaw), Jeleniej Góry (Hirsbergk), Kamiennej Góry (Landshutta), Bolkowa (Hayn), Dzierżoniowa (Reychenbach) i Niemczy (Nimptz) zobowiązują się w związku z układem między Bolkiem, księciem świdnickim, a Karolem, królem rzymskim i czeskim, nie służyć innemu panu, jak tylko królowi Karolowi.

Druk: ACRB, II, a. 219-220, nr 168.

Uwaga: Dokument bez daty. Datę zaproponował wydawca ACRB V. Hruby, por. tamże, s. 219, przyp. 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów