Rozmiar: 15909 bajtów

- 0341 -

1350, 18 VIII, Strzegom

Mittwoch nach unser Liben Frauen Wursweyhe

Bolko II, książę Śląska, pan Świdnicy, wydzierżawia miastu Strzegom wójtostwo krajowe w ziemi strzegomskiej za 155 1/2 grzywny groszy praskich polskiej liczby, którą to sumę książę jest winien miastu z zastrzeżeniem, że po spłaceniu długu wójtostwo, mennica, czynsze z kramów i inne dochody wrócą do księcia. Na transakcję tę wyraża również zgodę księżna Agnieszka, żona Bolka II świdnickiego.

Regest: J. Filla, Chronik der Stadt Striegau, Striegau 1889, s. 36; WAP Wrocław, sygn. Rep. 6, s. 1583-1584.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów