Rozmiar: 15909 bajtów

- 0342 -

1350, 24 VIII, Brzeg (Brega)

in die b. Bartholomei apostoli gloriosi

Elżbieta z Danielowic (Elisabeth de Dangilwicz) wraz ze swym mężem Mikołajem z Danielowic (Nycol de Dangilwicz) i swymi synami darowali Seghardowi (Segehardus) i braciom klasztornym w Kamieńcu (Kamencz) 2 grzywny rocznego czynszu z posiadłości feudalnej Guntera de Tharanaw (Guntherin) w Starczówku (Altmansdorf) z 3 łanów, z których 1 leży w granicach posiadłości Goleniów (Galmawe).

Pieczęć Mikołaja z Danielowic.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 88, nr 141.
Druk: CDS, X, s. 177, nr 221.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów