Rozmiar: 15909 bajtów

- 0343 -

1350, 24 VIII

fer. tercia in die Bartholomei

Bracia Cunzko i Marcin zwani z Gogołowa (Cunzco et Martinus fratres dicti de Gogelow) przekazują w dziedziczne posiadanie karczmarzowi Hankowi (Hanko), jego żonie, ich dzieciom i spadkobiercom karczmę we wsi Nowice k. Świdnicy (Nova Villa) wraz z piekarnią i rzeźnię, jak również 1 łan ziemi wraz ze wszystkimi pożytkami wolne od wszelkich obciążeń pod tym warunkiem, że Hanko i jego spadkobiercy będą płacić co roku braciom z Gogołowa 7 1/2 wiardunku czynszu, a mianowicie 1 1/2 grzywny na św. Michała, 9 skojców na dzień carnis privium (czwartek przed 7 niedzielą Wielkanocy - Esto mihi). Jeżeli jednak książę albo pan kraju odkupi prawa książęce, wówczas bracia obniżą Hankowi odpowiednio czynsz. Datum per manus Mikołaja Cyrhalta, notariusza miejskiego (Świdnicy?).

Niezidentyfikowana pieczęć.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 84, nr 107.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów