Rozmiar: 15909 bajtów

- 0347 -

1350, 13 IX, Hradec Kárlové (Grez)

XIII die mensis Septembris. Regnorum nostrorum anno quinto

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Bohemie rex), potwierdza Janowi (Johannes), Konradowi (Cunradus) Rupertowi (Rupertus), Jerzemu (Georgius), Andrzejowi (Andreas), Ottonowi (Otho) i Dytrychowi (Ditricus), synom Konrada Bolkonis (Cunradus), posiadanie wójtosta (iudicium) we wsi Wolany (Wernerstorf) w ziemi kłodzkiej (Glacensis). Wójtostwo to otrzymali bracia Konrada Bolkonis i Otto (Otho) de Glubos od Jana Luksemburskiego, króla Czech (Johannes quondam rex Bohemie). Dokument sporządził na polecenie króla Jan ze Środy Śląskiej (per dominum Regem Johannes Noviforensis).

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 114-115.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów