Rozmiar: 15909 bajtów

- 0348 -

1350, 16 IX, Ziębice (Munsterberg)

fer. V post octavam nativitatis b. Marie

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic wystawia dokument dotyczący karczmy we wsi Bożec (Brositz).

Świadkowie: rycerz Ulrich von Lewinrode, Jan von Budow, Witke Czech (der Boemie), Benusius von Rychinbach, Jan (Johannes) i Gunczo von Rychinbach oraz Mikołaj von Ponkow (Nicolaus), notariusz dworski.


Regest: Urkb. d. Stadt Münsterberg, III, s. 30, nr 313; H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte der Grafen Reichenbach, I, s. 34, nr 54.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów