Rozmiar: 15909 bajtów

- 0350 -

1350, 17 IX, Otmuchów (Othmuchow)

XV Kal. Octobris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislaviensis), stwierdza, że w jego obecności bracia Jenlinus i Mikołaj (Nicolaus) de Stephansdorph, synowie Werczussona (Werczussonus), i ich macocha Paulina (Paulina wraz ze swymi dziećmi : Marcinem (Martipus), Alką (Alka) i Małgorzatą (Margaretha) sprzedali Krystianowi z Tyńca (Cristanus de Tincz), mieszczaninowi nyskiemu (Nysensis), i jego następcom oraz spadkobiercom swoją część sołectwa z dochodem z kar sądowych ze Stephansdorph w dystrykcie otmuchowskim (Othmuchoviensis districtus), a także 1 1/2 łana i inny kawałek roli zwany obirzschar, pół karczmy wraz z 3 ogrodami i wszystko inne co należy do sołectwa za 81 grzywien. Biskup potwierdza nabywcy niniejszą transakcję.

Świadkowie: Jan (Johannes), dziekan, Jan de Donyn (Johannes), kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), Mikołaj Lemberg (Nicolaus), prokurator nyski (Nysensis), Jaratius z Pogorzeli (Pogorella), rycerz, Jan de Waldow (Johannes), starosta nyski (Nysensis), Wrotzconus, marszałek, i Stanisław (Stanislaus), notariusz qui presentia habuit in commisso.

Pieczęć biskupa.


Oryg.: łac., WAP Opole, sygn. Dok. m. Nysy, 1350, 17 IX, Otmuchów. Regest: CDS, XXXVI, s. 7, nr 22.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów