Rozmiar: 15909 bajtów

- 0351 -

1350, 22 IX, Świdnica

crastino s. Mathei Apostoli

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco dux Slezie dominus de Furstinberg et in Swidnicz), potwierdza, że Henryk Betschow sprzedał Pecze Poppe oraz synom jego zmarłego brata Jakuba, Janowi i Mikołajowi Poppen, 4 łany czynszowe w Miłochowie k. Świdnicy (Gerhardisdorf districtus Swidnicensis). Owe 4 łany Jan i Mikołaj Poppen za zgodą księcia chcą przekazać testamentem dominikanom w Świdnicy.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 135 C, nr 78, Rep. der schweidnitzer Stadt Archiv, I, s. 429-430, nr 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów