Rozmiar: 15909 bajtów

- 0353 -

1350, 1 X, Bitschow k. Hradca Králové (prope Grecz)

prima die mensis Octobris. Regnorum Nostrorum anno quinto

Karol, król rzymski i czeski (Carolus Romanorum rex et Bohemie rex), zawiadamia swoje miasto Kłodzko (Glacz), że całe dochody, jakie miasto odprowadza do komory królewskiej w wysokości 105 kóp groszy praskich, winni odtąd oddawać dworzaninowi Albertowi de Crenewicz (Albertus).

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 115-116.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów