Rozmiar: 15909 bajtów

- 0355 -

1350, 2 X, Villa Nova

VI Non. Octobris

Papież Klemens VI nadaje Wilhelmowi (Guillelmus) Pinchon, kanonikat i prebendę w biskupstwie wrocławskim, opróżnione po śmierci Ottona de Donin, które to prebendy i kanonikat posiadał Otton w dożywocie. Zawiadamia o tym również opata klasztoru Panny Marii Na Piasku we Wrocławiu.

Regest: MBV, I, s. 687, nr 1299.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów