Rozmiar: 15909 bajtów

- 0358 -

1350, 7 X, Otmuchów (Otmuchov)

fer. quinta proxima past octavam sancti Michaelis Archangeli

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus dux Slezie dominus Munstirbergensis), ofiaruje Przecławowi, biskupowi wrocławskiemu (Priczlaus Wratislaviensis episcopus), czynsze i daniny w mieście Wiązów (oppidum Wansow) oraz w Starym Wiązowie w diecezji wrocławskiej (antiqua Wansow diocesana Wratislaviensis), jak również cła i służebności dotyczące wójtostwa dziedzicznego w Wiązowie (Wansow) oraz niższe i wyższe sądownictwo, a także inne korzyści jakkolwiek by się nazywały. Sądownictwo prowincjonalne, jak również sądownictwo wyższe dotyczy miasta Wiązowa (Wansow) oraz wsi, folwarków i młynów w Starym Wiązowie (antiqua Wansow), Wojciechowie (Woyczdorf), Biskupicach (Biscupicz) i Księżycach (Krysin).

Świadkowie: Maciej, komes de Trencz (Mathia), brat książęcy, Ulryk de Lewynrode (Ulricus), Piotr Sandconis (Petrus), Peregrinus de Petirswalde, Andrzej de Eycholcz (Andreac), Ulmanus de Marus dworzanie książęcy oraz Mikołaj de Ponkow (Nicolaus), notariusz dworu książęcego.


Kopia: łac., AA Wrocław, Kopiarz Liber Niger, s. 54.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów