Rozmiar: 15909 bajtów

- 0359 -

1350, 9 X, Otmuchów (0thmuchow)

VII Id. Octobris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), rozstrzyga spór między ksienią klasztoru Św. Klary we Wrocławiu (Wratislavia) a Janem (Johannes), prepozytem, Jakubem (Jacobus), kanonikiem kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislaviensis), Janem z Głogowa (Johannes de Glogovia) i jego spadkobiercami Henlinem z Głogowa (Henlinus de Glogovia) i jego żoną oraz ich spadkobiercami, mieszczanami wrocławskimi (Wratislaviensis), o 10 grzywien czynszu, które Gysko de Reste ofiarował klasztorowi Św. Klary ze swoich majętności we Wrocławiu (Wratislavia), oraz z powodu niesprawiedliwości i gwałtów wyrządzonych temuż klasztorowi na folwarku w Strachowicach (Strachowicz).

Transumpt: łac., AA Wrocław, sygn. D 50 (1352, 26 V).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów