Rozmiar: 15909 bajtów

- 0361 -

1350, 9 X, Lubomierz (Lybental)

in festo St. Dyonisii

Sołtys z Popielówka (Villa Henrici) za zgodą ksieni benedyktynek z Lubomierza zamienia obowiązek służby konnej na roczny czynsz w wysokości 1/2 grzywny.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 92, nr 8.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów