Rozmiar: 15909 bajtów

- 0362 -

1350, 11 X, Otmuchów (Othmuchow)

V Id. Octobris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus, episcopus Wratislaviensis), transumuje dokument wystawiony przez Ottona de Porsnicz (Otto) z 9 X 1350 w Prusach (por. nr 360). Biskup Przecław jednocześnie zatwierdza powyższą fundację.

Kopia: łac., AA Wrocław Kopiarz kościoła Św. Idziego we Wrocławiu z pocz. XV w:, sygn. A 18, s.1 b-2 b; łac., BU Wrocław, sygn. rkp. M 1063, s. 40.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów