Rozmiar: 15909 bajtów

- 0363 -

1350, 11 X, Villa Nova

V Id. Octobris

Papież Klemens VI obiecuje Janowi, synowi nieżyjącego Henryka z Głogowa (Johannes natus quondam Henrici de Glogovia), klerykowi wrocławskiemu (Wratislaviensis), zarezerwować beneficjum, którego roczne dochody wynosić będą 25 lub 18 grzywien srebra, jeżeli takie zostanie opróżnione w diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis). O tym został również zawiadomiony archidiakon legnicki (Legnicensis).

Regest: MBV, I, s. 690, nr 1307.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów