Rozmiar: 15909 bajtów

- 0365 -

1350, 13 X, Otmuchów (Ottmuchow)

fer. guarta proxima post octavam sancti Michaelis Archangeli

Mikołaj, książę Śląska, pan Ziębic (Nycolaus dux Slezie, dominus Munstirbergensis), z wdzięczności do biskupa wrocławskiego Przecława (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) uwalnia miasto Wiązów (opidum Wanzow) oraz wsie Stary Wiązów (Antiqus Wanzow), Wojciechowo (Woyczdorph), Biskupice (Biscupicz), Księżyce (Knysicz) i Zborowice (Sporowicz), należące do miasta Wiązowa, od ceł, dochodów oraz innych zobowiązań z tytułu prawa książęcego.

Świadkowie : Maciej, komes de Trencz (Mathia), brat książęcy, Ulryk (Ulricus), Piotr Sandko (Petrus), Peregrinus de Petirswalde, Andrzej de Eycholcz (Andreas), Ulmanus de Morus, dworzanie książęcy, oraz Mikołaj de Ponkow (Nicolaus), notariusz dworu książęcego.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. DD 49.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów