Rozmiar: 15909 bajtów

- 0366 -

1350, 14 X

an des hl. Papstes Calixti Tage

Albrecht von Hackenborn stwierdza, że za zgod± swojej żony Małgorzaty i najstarszych synów Albrechta i Jana sprzedał 7 grzywien czynszu we wsi Stanów (Rengersdorf) za czynsz w postaci 1 funta pieprzu Otylii, żonie Seyfrieda, mieszczanina żagańskiego.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep.135 C, nr 92 b, Zg. 20/42, cz. III, Regesten von Lehnbriefen und sonstiger Urkunden des Fürstentums Sagan 1345-1510, s. 29, nr 116 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów