Rozmiar: 15909 bajtów

- 0367 -

1350, 15 X, Legnica (Legnicz)

in die s. Hedwigis

Bolesław, książę Śląska i pan Brzegu, stwierdza, że Piotr (Petrus) zwany Hundirthube sprzedał Franczkowi (Franczko), wójtowi dziedzicznemu Legnicy (Legnicz), 10 łanów we wsi Raczkowa (Rosnow). Ów wójt przekazał te łany w użytkowanie klasztorowi benedyktynek w Legnicy. 9 łanów z w. w. 10 winno dać tytułem czynszu rocznego z każdego łana klasztorowi 1 1/2 grzywny. Dziesiąty należy do wójtostwa wraz ze wszystkimi dochodami, z karczmą i czynszem w postaci pieprzu. Książę Bolesław zatwierdza niniejszą transakcję w imieniu swoim oraz swego pierworodnego syna Wacława (dux Wentzeslaus).

Świadkowie: dworzanie księcia Wacława: Stefan de Pankwitz (Steffanus), Gawinus Absacz, rycerze, Jan Swobisdorf (Johannes), Henryk Bruchaczdorff (Henricus), Heynco Abscacz, Jekelinus Eychholcz oraz Mikołaj z Czerwonego Kościoła (Nicolaus de Ruffa Ecclesia), protonotariusz książęcy.


Regest:. WAP Wrocław, sygn. Rep. 93, nr 15.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów