Rozmiar: 15909 bajtów

- 0370 -

1350, 23 X, Praga (Praga)

X Kal. Novembris

Karol, król rzymski i czeski (Carolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), potwierdza, że Ernest, arcybiskup praski (Arnestus Pragensis archiepiscopus), oraz jego bracia Smylo i Wilhelm z Pardubic (Wilhelmus de Pardubycz) dali klasztorowi kanoników regularnych w Kłodzku (Glacensis) we wsi Szalejów Dolny (Sweydlerdorff inferiori) 37 łanów czynszowych z łąką i kawałkiem ziemi, który powszechnie nazywa się Ubirschar. We wsi Szalejów Górny (Sweydlerdorf Superiori) 1 1/2 łana sub aratro, i 1 łan czynszowy, we wsi Starków (Bartholdorf) 6 łanów czynszowych bez 2 1/2 pręta. We wsi Żelazno (Ysenrichsdorff) 2 1/2 łana sub aratro, a także dwór obronny w obrębie zamku oraz ogród pod zamkiem kłodzkim (Glacensis). Posiadłości te Ernest i jego bracia kupili od braci Rentscho i Mikołaja (Nicolaus) de Glubos za 718 ciężkich grzywien po 64 groszy praskich każda. Król nadanie to zatwierdza i bierze klasztor pod swoją szczególną opiekę. Dokument sporządził na polecenie króla Jan ze Środy Śląskiej (Johannes Noviforensis).

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 119-122.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów