Rozmiar: 15909 bajtów

- 0371 -

1350, 27 X, Brzeg (Brig)

in vigilia b.b. Apostolorum Simonis et Jude

Bolesław, książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Boleslaus dux Slezie et dominus Legnicensis et Bregensis), zatwierdza sprzedaż posiadłości, której nazwy regest nie wymienia.

Świadkowie: Antlist de Czyrnow, Mikołaj de Zcambor (Nicolaus), rycerze, Marzanus z Pogorzeli (Pogrella), Fryderyk de Zulcz (Friedericus).


Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 152, s. 20, nr 59.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów