Rozmiar: 15909 bajtów

- 0373 -

1350, 27 X, Brzeg (Brega)

in vigilia beatorum Symonis et Jude Apostolorum

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu, sprzedaje, zastrzegając sobie prawo odkupu, na ręce Tilca Rote (Tilco), mieszczanina wrocławskiego, 8 grzywien rocznego dochodu ze wsi Paruszowice (Baumgarten).

Świadkowie: Mitilste de Cyrnow, Mikołaj Zcambor (Nicolaus) – rycerze, Merzanus z Pogorzeli (Pogrella), Schenco z Kruszyny (de Schonow), Fryderyk de Zulcz (Fridricus), Henryk, sędzia dworu brzeskiego, oraz Jan, notariusz książęcy, który sporządził ten dokument.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 132 a, nr 40.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów