Rozmiar: 15909 bajtów

- 0376 -

1350, 31 X, Brzeg

in vigilia omnium sanctorum

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Boleslaus dux Slezie et dominus Legnitzensis ac Bregensis), stwierdza, że Berta, żona Lotlina de Grob ofiarowała Spigilowi, przełożonemu konwentu joannitów w Małej Oleśnicy (Olsa), należne jej dochody z 10 łanów we wsi Niemil w okręgu oławskim (Nemyn Olaviensis districtus).

Regest: DOZA, Wiedeń, sygn. Hs. 256, I, Schwandner, Diplomatarium, s. 84.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów