Rozmiar: 15909 bajtów

- 0377 -

1350, 6 XI, Legnica

Sabbato protenus diem Omnium Sanctorum proximo

Ludwik, książę Śląska i pan Brzegu, stwierdza, że rada miejska Legnicy zapłaciła Michałowi Leonis oraz jego szwagrowi Peczko de Bole, mieszczanom ze Lwówka Śląskiego, 8 grzywien czynszu.

Regest: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 122, nr 172.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów