Rozmiar: 15909 bajtów

- 0381 -

1350, 11 XI

die s. Martini Episcopi

Karol, król rzymski i czeski (Karolus Romanorum rex et Boemie rex), stwierdza, że jego dworzanin Hanco Engilgeri oddziedziczył wieś Borek (Wald) wraz ze wszystkimi daninami, czynszami, wolną od wszelkich zobowiązań, tak jak to określił Henryk, książę Śląska i pan Wrocławia (Henricus dux Slezie et dominus Wratislaviensis), w specjalnym przywileju dla Konrada Winera (Conradus), mieszczanina wrocławskiego (Wratislaviensis). Przywilej ten Karol, król rzymski i czeski, widział.

Świadkowie: Jan de Reste (Johannes), Henryk Wenden (Henricus), Maciej de Molheim (Mathia) - rycerze, Jescho ze Smolca (Smolcz), Henryk (Henricus) i Welwicus, bracia de Molndorf, dworzanie królewscy, i Othon de Donyn, kanonik i kanclerz wrocławski (Wratislaviensis).

Pieczęć starostwa wrocławskiego z kontrasigillum.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. miasta Wrocławia, sygn. 1350, 11 XI.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów