Rozmiar: 15909 bajtów

- 0385 -

1350, 23 XI, Ziębice (Munstirberg)

in die st. Clementis papae

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nycolaus dux Slesie et dominus in Munstirberg), zobowiązuje się, że opatowi i konwentowi w Henrykowie (Heynrichow) nie będzie się zabierać koni znajdujących się w gospodarstwie klasztornym i folwarkach, jak również małego i dużego bydła. Jeżeli zaś książę odda konie dostarczone mu dobrowolnie przez klasztor komuś innemu lub je wydzierżawi, wówczas opat i klasztor mogą się domagać od każdego kto je posiada, a książę udzieli klasztorowi w tej sprawie pomocy.

Świadkowie: Jan de Budow (Johannes), Peregrinus de Petirswalde, Witko Boemus - rycerze, Andrzej de Eycholtz, sędzia dworski, Ellend de Beczczow, Konrad de Czyrnen (Conradus), Mikołaj de Ponkow (Nycolaus), notariusz dworu książęcego.

Pieczęć wystawcy z kontrasigillum.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 84, nr 110.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów