Rozmiar: 15909 bajtów

- 0386 -

1350, 23 XI, Awinion (Avinion)

XI Kal. Decembris

Papież Klemens VI nadaje na prośbę Mikołaja, patriarchy akwilejskiego (Nicolaus ... Aquilegensis), Henrykowi z Norymbergii (Nicolaus de Nuremberg), notariuszowi nadwornemu i sekretarzowi Karola, króla rzymskiego i czeskiego (Karolus Romanorum et Boemie rex), prebendę i kanonikat w biskupstwie wrocławskim, opróżnione po śmierci Stanisława, dziekana i kanonika kościoła wrocławskiego (Stanislaus ... Wratislaviensis).

Regest: MBV, I, s. 694, nr 1315.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów