Rozmiar: 15909 bajtów

- 0387 -

1350, 27 XI, Świdnica (Swidnicz)

nehesten Suntage nach sente Katherin

Kilian von Hugwicz sprzedaje Mikołajowi von Sifridaw (Nickel) folwark Tomice w okręgu Niemczy (Thomicz in dem Weichbilde czu Nimpcz) z 10 łanami, z dworem, ze zbiorami oraz z wyższym i niższym sądownictwem.

Poręczyciele: Rudger von Hugwicz, ojciec Kiliana, Hanke von Eythelborn, Rudeger von Hugwicz, Heynich Zon, Albercht Seckel von Richenbach, Henryk Wusthube, Gelfrit von Reichenberg.

3 pieczęcie, 2 z nich uszkodzone.


Oryg.: niem., AA Wrocław, sygn. Dok. chronologiczne,1350, 27 XI.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów