Rozmiar: 15909 bajtów

- 0388 -

1350, 29 XI, Budziszyn (Budissin)

vigilia s. Andree

Burmistrz i rada miasta Żytawy (Zithaw) zawarli z radą wójta krajowego z Żytawy, Benysa von Chuschnig, układ z wieloma miastami, m. in. ze Zgorzelcem (Gorlicz) i Lubaniem (Luban), w sprawie wspólnego zwalczania przestępców, którzy spowodowaliby morderstwo, pożar, rabunek, kradzież i inne czyny kryminalne. Wszystkie miasta mają współdziałać w ściganiu złoczyńców i nawzajem sobie pomagać.

Regest: Neues Lausitzischen Magazin, Görlitz 1937, CXIII, s. 142, nr 179.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów