Rozmiar: 15909 bajtów

- 0389 -

1350, 4 XII

Sabbato ante diem b. Nicolai Episcopi

Rada miasta Wrocławia (Wratislavia), działając z upoważnienia Karola, króla czeskiego (Romanorum et Boemie rex), zapewnia Yczilowi (Yczil), Żydowi ze Strzegomia (Stregonia), opiekę i bezpieczeństwo na okres 4 lat, począwszy od Bożego Narodzenia, i zezwala mu na prowadzenie transakcji pieniężnych na sposób żydowski.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 157.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów