Rozmiar: 15909 bajtów

- 0391 -

1350, 9 XII, Awinion (Avinion)

V Id. Decembris, anno nono

Papież Klemens VI zawiadamia Jana, syna Deczkona z Raciborza (Johannes Deczkonis de Ratibor), o nadaniu mu na prośbę Kazimierza Wielkiego, króla Polski, kanonii i prebendy w kościele wrocławskim.

Regest: MBV, I, s. 695, nr 1317.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów