Rozmiar: 15909 bajtów

- 0395 -

1350, 30 XII, Awinion (Avinion)

III Kal. Januarii - anno nono

Papież Klemens VI donosi Albertowi, synowi Jana (Albertus ... Johannis), że nie ma przeszkód, aby na prośbę Kazimierza, króla Polski (Casimirus rex Poloniae), którego jest kapelanem i kanclerzem dobrzyńskim (Dobrinensis), mógł otrzymać godność dziekana w kościele wrocławskim, która została opróżniona po śmierci Stanisława (Stanislaus), dotychczasowego dziekana.

Regest: MBV, I, s. 696, nr 1320.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów