Rozmiar: 15909 bajtów

- 0397 -

1351

Ludwik, książę Śląska i pan Legnicy, sprzedaje za 60 i pół grzywny Janowi inaczej zwanemu Janusowi (Johannes oder Janus), synowi nieżyjącego Güntera z Pogorzeli (Pogrella), brata biskupa wrocławskiego Przecława, wszystkie prawa książęce na 8 łanach w Klein-Neudorf, które należały do Janusza z Pogorzeli (Januschius de Pogrella), i na 1 łanie, którego właścicielem był Hanke von Kumerow.

Regest: A. f. schl. Kirchengesch., XX,1962, s. 280.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów