Rozmiar: 15909 bajtów

- 0398 -

1351

Kopia dokumentu Renska Schoff (Renske) odnośnie do praw książęcych we wsi Zwrócona (Protzan).

Regest: AA Wrocław, sygn. Lib. Berghianus, B, s. 7, nr 31.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów