Rozmiar: 15909 bajtów

- 0400 -

1351

Rajcy wrocławscy sprzedali Wackowi (Watzco) i jego spadkobiercom 10 grzywien rocznego czynszu z prawem swobodnego dysponowania.

Regest: Z. f. G. Schl., XXV, s. 138.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów