Rozmiar: 15909 bajtów

- 0401 -

1351

Spadkobiercy po zmarłym Arnoldzie nazywanym Schorek sprzedali za 50 grzywien Henrykowi de Molnsdorf dalsze 2 i pół łana gruntu i przyległy do dworu tego Henryka dwór jako wolne od wszelkich ciężarów prawa książęcego.

Regest: Z. f. G. Schl., LXXXVII, s. 139.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów