Rozmiar: 15909 bajtów

- 0402 -

1351

Günczel Schindel i jego żona Katarzyna (Catherina) sprzedali za 100 grzywien Knechtowi von Hugwitz (Knecht), komendatorowi joannitów w Oleśnicy Małej (Oelsen), folwark (allodium) Kallnow z przynależnościami.

Świadkowie: Hoygerus de Prittwitz, Konrad de Zehrn (Conrad), Konrad de Rydeburg (Conrad), rycerz, Fryderyk de Sultz, Schenke de Wittkowitz, Apeczko z Wiadrowa (Wedrov), Jan (Johannes), notariusz.


Regest: C. Stehr, Chronik von Klein Oels, Breslau 1846, s. 58.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów