Rozmiar: 15909 bajtów

- 0403 -

1351

Karol, król czeski, zatwierdza przekazanie przez rycerza Konrada von Ridburg swojemu bratu Henrykowi Koberstein von Ridburg folwarku w Buchwald.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 135 E, nr 63.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów