Rozmiar: 15909 bajtów

- 0404 -

1351

Miasto Ziębice za zgodą księcia kupiło pobliską wieś Zębowiec za 200 grzywien od Henryka von Stercz.

Regest: Fr. Hartmann, Geschichte der Stadt Münsterberg, Münsterberg 1907, s. 38.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów