Rozmiar: 15909 bajtów

- 0406 -

1351

Miasto Wrocław zaciąga u Żydów wrocławskich pożyczkę w wysokości 500 grzywien.

Regest: C. Grünhagen, Geschichte Schlesiens, I, s. 204.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów