Rozmiar: 15909 bajtów

- 0407 -

1351, Racibórz (Rathewor)

Mikołaj, książę opawsko-raciborski (Nicolaus Oppauie et Rathworiae dux), potwierdza sprzedaż wsi Bieńkowice (Bencowicz) wraz z prawem patronatu kościoła i wszystkimi innymi uprawnieniami i dochodami przez braci Benka (Benko), Turcza (Turczo) i Koberna (Kobernus) dominikankom raciborskim (Rathe[wor]), a wśród nich księżnej Eufemii (Eufemia), siostrze nieżyjącego już księcia raciborskiego Leszka (Lesco dominus Ratheworensis). Wystawca ustanawia karę 200 grzywien na rzecz sióstr dominikanek w wypadku naruszenia tej transakcji przez owych braci i ich następców.

Świadkowie: Michał, sędzia dworu książęcego w Raciborzu (Michahel ... Rathworensis), Slabotho, Milotho z Turkowa (de Turgau), Czepanus Raczicz, Wernconus de Rogau, Tomasz z Brzezin (Thomas de Bresa), Peczonus Czülcz, mieszczanin raciborski (Ratheworensis), oraz Franciszek (Francziscus), protonotariusz książęcy, proboszcz w Hradcu.


Druk: CDS, II, s. 151, nr 43.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów