Rozmiar: 15909 bajtów

- 0408 -

1351

Bernard de Muscin (Bernhardus) sprzedaje swojemu bratu Cunckonowi de Muscin (Cunckonus) całe swoje dziedzictwo w Waltdorf k. Głuchołazów (Czeginhals) wraz z prawem patronatu nad kościołem za 50 grzywien.

Regest: A. Drechsler, Altvaterland, Olmütz 1931, cz. l, s.129.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów