Rozmiar: 15909 bajtów

- 0410 -

1351, 2 I, Wrocław (Wratzlavie)

in crastino Circumcisionis (Domini)

Rajcy, sędziowie przysięgli i mieszczanie wrocławscy (Wratzlaviensis) oświadczają, że z polecenia Karola, króla Czech (Karolus ... Bohemiae rex), składają w obecności Konrada de Falkynheyn (Conradus), starosty wrocławskiego i licznych możnych przysięgę oraz hołd lenny wobec Wacława IV (Wenczeslaus), pierworodnego syna Karola, z przyrzeczeniem hołdu do 6 pokolenia w linii męskiej, a w wypadku ich braku, wobec jego starszego brata, tak jak to czynili wobec Karola za życia jego ojca Jana Luksemburskiego, króla Czech (Joannes Bohemiae rex).

Druk: CGD, I, s. 1083, nr 112; ACRB, II, nr 179, s. 227.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów