Rozmiar: 15909 bajtów

- 0412 -

1351, 3 I

in octava s. Johannis Evangeliste

Ludwik, książę Śląska i pan legnicko-lubiński (Ludovicus ... dux Slesiae, dominus Ligniczensis et in Lubin), potwierdza ponownie miastu (Legnicy) zapis w zastaw kopalni Mikołajowice, a także innych kopalń, które poprzednio zapisał miastu w zastaw w 1349 r., przy czym stwierdza, że ma też sam pewne dochody z tych kopalń czerpać mimo ich zastawu.

Regest: W. G. Thebesius, Liegnitzische Jahrbücher, Jauer 1733, s. 206.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów