Rozmiar: 15909 bajtów

- 418 -

1351, 28 I, Świdnica (Sweidnicz)

an dem Vrytag vor unser vrowen Tag Lichtewege

Hanko, sędzia dziedziczny w Świdnicy (Swydnicz), oraz ławnicy: Jeschco Schallwicz, Piotr Bogener, Hannus, Geleler, Pechczo Briger, Pechczo Munsterberg, Nickyl Bernchart, Menczyl Nympchz oświadczają, że dzieci Girlacha Slegila sprzedali dominikanom świdnickim swój dom położony na rogu ul. Długiej w Świdnicy, koło bramy miejskiej.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 117, nr 8.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów