Rozmiar: 15909 bajtów

- 0421 -

1351, 4 II, Awinion (Auinion)

II non, Februarii

Papież Klemens VI (Clemens) oświadcza m. in. dziekanowi kościoła głogowskiego w diecezji wrocławskiej (Glogouiensis ... Wratislauiensis), że w związku ze skargami opatów klasztorów cysterskich, dotyczącymi bezprawnego zajmowania ich majątków, mianował Wilhelma (Guill[elm]us), biskupa tuskulańskiego (Tusculanensis), obrońcą ich interesów.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. klasztoru w Henrykowie, nr 105, 1351, 4 II, Awinion.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów