Rozmiar: 15909 bajtów

- 0424 -

1351, 17 II, Wrocław

Konrad von Falkinhayn (Cunrad), starosta wrocławski, potwierdza sprzedaż 2 1/2 łanowego folwarku Sikorzyce (Sykorczicz) przez Bertolda Sykow Apeczowi von Kemererdorf.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. l, s. 179, nr 449.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów